beeldhouwwerk - sculpture

Mir2-27A(beeld-mirjam)hccom500.jpg (43055 bytes)

Koolen heeft zich slechts weinig met beeldhouwwerk bezig gehouden. Voorzover bekend heeft hij portretbustes geboetseerd, welke op een uitzondering na (portret van zijn dochter Mirjam, ca. 1940, zie boven) verloren zijn gegaan.
"Madonna met kind" (ca. 1947), hiernaast weergegeven, is verder het enige beeld dat behouden is gebleven. Deze stond altijd in een tabernakelkastje in de woonkamer te kasteel Terworm.

beeldmadonna2com500.jpg (49658 bytes)