koppelingen

Limburgs Museum
In het pas geopende Limburgs Museum zijn twee werken van Koolen tentoongesteld, een processie en de kruisafname van Christus. Het Limburgs Museum is voornemens meer werken in bruikleen te nemen.
Het Limburgs Museum is gevestigd in Venlo. Informatie http://www.limburgsmuseum.nl/ 
 
Rolduc
Een aantal werken is aanwezig in het Bisschoppelijk Centrum Rolduc in Kerkrade. Het merendeel is ondergebracht in het Congrescentrum. Voor bezichtiging gelieve contact op te nemen met Rolduc in verband met eventuele congressen. Zie voor het ontstaan van de collectie Rolduc de pagina hierover.
Voor informatie tel.  +31(0)45 5466888, website http://www.rolduc.com
 
Kasteel Terworm
Harry Koolen heeft van 1947 tot aan zijn dood (1985) in kasteel Terworm gewoond en gewerkt. Zijn vrouw woonde er tot aan haar overlijden (1987).
Terworm is na een restauratie momenteel een hotel restaurant, behorende  tot het Van der Valk concern.
Zie voor een impressie over Terworm in de jaren voor 1987 de speciale pagina
Zie ook:
http://www.parkstad-limburg-hotels.nl/Hotels/Hotel2.html
http://www.terworm.nl/terworm1/tw_pages/index_1.html
http://www.terworm.nl/